• Centalis
 • Adm. de Ruijterweg 113H
 • 1056 EW  Amsterdam
 • The Netherlands
 • Tel +31 (0)6 5125 6965
 • info@centalis.nl

Aanpak en werkwijze

 

Centalis trainers en trainingsacteurs volgen deze richtlijnen:


Leren door te doen

 • korte, behapbare theorie direct in praktijk brengen;
 • ervaring evalueren met feedback van trainer, trainingsacteur en mededeelnemers (20% theorie, 40% praktijk en 40% feedback);
 • na elke losse trainingsdag afspraken maken wat deelnemers zullen toepassen passen;
 • verrassende werkvormen (meer dan werken in subgroepen en het standaard rollenspel).


Werken met eigen praktijk

 • inbreng van eigen casuïstiek (aan de hand van interviews ontwikkelen wij casuïstiek die de dagelijkse praktijk representeert);
 • werken met verrassende leervormen, zoals simulatie en conceptbeleving;
 • werken met eigen leerdoelen (opstellen met leidinggevende en deelnemers);
 • werken met professionele trainingsacteurs (telefonisch, face-to-face en rondleidingen);
 • meeluisteren en coachen op de werkplek (coaching on the job bij telefoongesprekken).